Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Meråker kommune søker ny rektor ved Meråker skole
Hopp til hovedinnhold

Meråker kommune søker ny rektor ved Meråker skole

 Rektor ved Meråker skole, 100 % fast stilling ledig senest fra 01.08.2013

Meråker ligger lengst sør i Nord-Trøndelag. Kommunen har ca. 2500 innbyggere og status som omstillingskommune. Meråker har som kraftkommune gode kommunale tjenester og rikt kulturliv. Er du glad i både natur og friluftsliv med nærhet til storbyen (Trondheim), så er Meråker noe for deg. Med Flotte fjellområder som byr på muligheter for rekreasjon og friluftsliv.
 
Meråker skole ligger i sentrum av Meråker, og vegg i vegg ligger videregående skole med håndballhall, flerbrukshall og skytehall, samt andre idrettsanlegg. Det gode idrettsmiljøet har gitt bygda mange idrettsstjerner.
 
Gjennom kommunen går E14 - og det er 5 mil til sentrum av Stjørdal og Trondheim lufthavn Værnes.
 
Meråker kommune har et godt utbygd serviceapparat:
 • To moderne barnehager. Den ene helt ny, og innflyttet 1.08.2011.
 • Godt utbygd eldreomsorg med hjemmetjenesten, eldreboliger og helsetun.
 • En relativ stor teknisk etat.
 • Et velutviklet kultur og idrettstilbud - herunder kulturskole med et bredt tilbud.
Meråker skole utvikler elever som er trygge, ansvarlige, kunnskapsrike og kreative. Gjennom tilpasset opplæring skal den enkelte elev få utvikle sine muligheter og oppleve inkluderende læringsmiljø og størst mulig læringsutbytte. God dialog med elever og foresatte er viktig.
 
Meråker kommune søker en rektor med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:
 • Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner opp mot personale, elever og foreldre
 • God økonomistyring
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
 • Forvaltning og kvalitetsutvikling
 • Tverrfaglig samarbeid om barn og ungers oppvekst
Meråker kommune inviterer til spennende og utviklende stilling som rektor ved kommunens eneste skole. Skolen er en 1 - 10, med egen SFO-avdeling, undervisning av minoritetsspråklige elever, både bosatte og fra asylmottak. Rektor har også ansvar for voksenopplæring i introduksjonsprogram og grunnskoleopplæring for voksne. Grunnskolen har ca. 300 elever. I tillegg har skolen ansvaret for norskopplæring for voksne minoritetsspråklige. (Ca. 50 voksne).
 
Skolen har i dag ca. 50 årsverk for pedagogisk personale, fagarbeidere og merkantilt personale. Lederteam består i dag av rektor, 3 inspektører, SFO-leder, avdelingsleder for voksenopplæring og prosjektleder for miljøgården Funnaunet. Skolens interne støttetjeneste blir ivaretatt av rådgiver, sosiallærer, spesialpedagogisk koordinator, og lokalisert på skolen.
 
Utviklingsarbeid ved skolen i dag:
 • Tidlig innsats.
 • Klasseledelse.
 • Øke læringstrykket

Vi ønsker en leder som:

 • Har relevant pedagogisk utdanning og erfaring, gjerne kombinert med universitets- eller høyskoleutdanning innen ledelse.
 • Er topp motivert for å gjøre en god jobb for Meråker skole.
 • Er samlende og kan motivere alle medarbeiderne på skolen.
 • Er god på samarbeid.
 • Er analytisk, fleksibel og løsningsorientert.

Vi kan tilby:

 • Helhetlig lederrolle med stor selvstendig myndighet.
 • Lederstøtte fra rådmannens fagstab og administrasjon.
 • Innflytelse i strategiske diskusjoner.
 • Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Flyttegodtgjørelse.
 • Barnehageplass.
 • Behjelpelig med å skaffe husvære.

Informasjon om skolen finnes på: www.skolenett.no

Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt. Utdanning i skoleledelse og personlig egnethet vektlegges. Stillingen er plassert i stillingskode 9451.

Søknaden sendes elektronisk til: soknad@fremobemanning.no

CV vil bli benyttet for utvidet søkerliste. CV skal inneholde personalia samt kronologisk oversikt over utdanning og praksis. attester og vitnemål vedlegges ikke, men medbringes ved eventuelt intervju.

Tilsetting i stillingen skjer på de vilkår som framgår av de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette. Attester og vitnemål framlegges på forespørsel. Gyldig politiattest fremvises ved ansettelse.

Spørsmål om stillingen kan fås ved å kontakte sektorsjef Gunhild Warø på tlf: 74813231 eller mob: 932 53 674 eller Monica Meslo hos Fremo Bemanning og Utvelgelse på tlf: 934 15 522.

 

Søknadsfrist 20. januar 2013

 

Oppdatert: 27.11.2012 07:54
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712