Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring om utlegging av manntallet
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring om utlegging av manntallet

 

valglogo.jpg
(VL § 2-6, jf.§ 2-7)
 
Står du i manntallet?
 
Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommune- og fylkestingsvalget i september. Du kan undersøke om du står i kommunens manntall, når det f.o.m. 15.07.11 t.o.m. valgdagen den 12.09.11 ligger ute til offentlig ettersyn på følgende sted:
 
MERÅKER RÅDHUS, INFOTORGET
 
I forbindelse med at valgkretsene Færsdalen og Teveldal er overført til hhv Nustad og Flaamo krets, ber vi deg som velger sjekke at du står i manntallet.
 
Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30.juni 2011, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme. 
 
Tid og sted for forhåndsstemmegivningen blir kunngjort særskilt.
                                                          
Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
 
 
For valgstyret i Meråker kommune
 
Bård Langsåvold

Oppdatert: 12.07.2011 11:38
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712