Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring detaljreguleringsplan for Tømmeråsegga grustak
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring detaljreguleringsplan for Tømmeråsegga grustak

 Kommunestyret i Meråker vedtok i møte 27.1.2014 (sak 9/14) detaljreguleringsplanen for Tømmeråsegga grustak i Meråker kommune.

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved brev og planvedtaket blir kunngjort i Meråkerposten.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 5.3.2014.

Særutskrift av vedtak
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse

Oppdatert: 03.02.2014 14:37
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712