Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

 I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 har Meråker kommunestyre i møte 29.03.16,
saks.nr. 2011/766 vedtatt følgende reguleringsplan med tilhørende bestemmelse og
beskrivelse; Reguleringsplan Teveldalsflata Hyttefelt.

Hensikten med planen er å legge til rette for 10 nye fritidsboliger i planområdet.

 

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Meråker kommune, postmottak@meraker.kommune.no

 

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.


Planbestemmelser.pdfPlanbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdfPlanbeskrivelse.pdf 

Plankart.pdfPlankart.pdf
Oppdatert: 07.04.2016 08:14
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712