Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring av oppstart av revidering av reguleringsplan for Fagerlia i Meråker kommune
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring av oppstart av revidering av reguleringsplan for Fagerlia i Meråker kommune

 

​I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles det oppstart av revidering av reguleringsplan for Fagerlia i Meråker kommune. Samtidig varsles det også revidering av bebyggelsesplaner for felt 7, felt 8 a og felt 10, samt revidering av reguleringsplan for felt 8 b.
Formålet med revisjonen er å øke utnyttelsesgraden i de delene av reguleringsplan for Fagerlia (Felt 6-10) som ved vedtak av reguleringsplanen la til grunn en lav utnyttelse av byggeområdene. Videre vil det også bli foreslått en mindre justering av mønehøyde for bygg slik at planbestemmelsene på dette området er i takt med vanlige hyttemodeller som bygges i Fagerlia.

Meråker kommune er forslagsstiller. Direkte berørte parter vil bli tilskrevet. 
For ytterligere opplysninger kontakt Meråker kommune 74813200.
Eventuelle kommentarer eller merknader til det igangsatte planarbeidet sendes Meråker kommune, 7510 Meråker eller på e-post til postmottak@meraker.kommune.no innen 20. august.
Oppdatert: 05.07.2013 09:00
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712