Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Informasjon om ny lokal feieforskrift i Meråker kommune fra og med 01.03.19
Hopp til hovedinnhold

Informasjon om ny lokal feieforskrift i Meråker kommune fra og med 01.03.19

 Meråker kommune har vedtatt ny lokal forskrift om feiing og tilsyn fra og med 01.03.19

hjemmesida brann.PNG

All feiing og tilsyn skal nå være behovsprøvd og basert på risiko. 

For eiere av eneboliger i Meråker Kommune vil dette medføre endret praksis:

Tidligere har feiing av eneboliger vært gjennomført hvert år, dette bortfaller.
Tidligere har tilsyn av eneboliger vært gjennomført hvert 4. år, dette bortfaller          også.

Bakgrunnen for vedtatte endringer er at feiertjenesten også skal få kapasitet til å gjennomføre de samme tiltak på fritidsboliger slik den nasjonale forskriften krever.

Dette gir også endret praksis for eiere av andre bygninger enn eneboliger med fyringsanlegg / røykkanaler som brukes til oppvarming i Meråker Kommune:

På disse bygningene (feks fritidsboliger) skal det også gjennomføres feiing og tilsyn basert på behov og risiko.
MERK: Kravet til eier om å sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget (herunder bla sikring på tak / takstige) gjelder alle bygninger. Brannvesenet ber derfor alle som ikke har dette i orden om å forberede dette i god tid.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at gebyret for feiing og tilsyn fortsatt må betales årlig.  

All feiing og tilsyn i Meråker kommune varsles nå digitalt via SMS. 

Informasjon her her: Digital varslingsløsning

Spørsmål kan rettes til Meråker kommune.

Kontaktinformasjon: 

postmottak@meraker.kommune.no
Telefon: 74 81 32 00

daniel.lillevold@meraker.kommune.no  (feier Meråker kommune)
Telefon: 41 51 06 62

eller 

havard.nicolausson@meraker.kommune.no   (brannsjef Meråker kommune)
Telefon: 99 50 81 93

Med beste hilsener ditt lokale brannvesen.
hjemmesida brann 2.PNGOppdatert: 24.05.2019 09:35
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712