Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak i Meråker kommune
Hopp til hovedinnhold

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak i Meråker kommune

 Høringsfrist 29.11.2013

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak i Meråker kommune ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Meråker formannskap 3.10.2013 (PS 88/2013).

Planområdet omfatter et areal på ca. 183 dekar. Arealene består i det vesentlig av landbruksområder. I gjeldende arealplan/reguleringsplan er planområdet i det vesentlige avsatt til landbruk (jord- og skogbruk) og grustak.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende drift ved dagens grustak. Dagens grustak er inkludert i planområdet for reguleringsplanen.

Reguleringsplanen med kart, planbestemmelser, planbeskrivelse, utkast til driftsplan mm. er lagt ut på Meråker rådhus og på kommunen sine hjemmesider (www.meraker.kommune.no). Dokumentene kan oversendes i papirform til høringspartene ved henvendelse til Meråker kommune.

Merknader til reguleringsplanen kan sendes til Meråker kommune, 7530 Meråker eller på e-post til postmottak@meraker.kommune.no innen 29.11.2013.

For spørsmål kontakt Meråker kommune ved planleder Bård Øyvind Solberg.

Særutskrift første gangs behandling i formannskapet
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS analyse med geoteknisk vurdering
Omlegging av veg_plan og profil
Utkast til driftsplan
Vedlegg til driftsplan
 

Oppdatert: 15.10.2013 10:33
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712