Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Endring av reguleringsplanene for Finskebukta, Fersdalen og Vargmyrfeltet
Hopp til hovedinnhold

Endring av reguleringsplanene for Finskebukta, Fersdalen og Vargmyrfeltet

 Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet

​I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeidet med endringer av nevnte reguleringsplaner. Planområdenes beliggenhet er vist på vedlagt oversiktskart og avgrensning av planområdene er vist på separate kart.

Planene er av eldre dato (1986, 1992 og 1997) og er vanskelig å forvalte. I 2010 vedtok kommunestyret å sette i gang arbeidet med endringer av disse reguleringsplanene.

Formålet med planarbeidet er å oppdatere planene etter dagens behov, utarbeide nye reguleringsbestemmelser og legge til rette for bygging av veier fram til alle tomtene.

Det er ønskelig å få innspill om arealbruk, interesser og behov som kan ha betydning for utformingen av reguleringsendringene.

Innspill sendes innen 17. november til:

post@plankontoret.net eller

Plankontoret, Myrveien 1, 7391 RENNEBU

Tlf 72 42 81 61 / 41 14 75 96

Vedlegg:
Planområde Fersdalen
Planområde Finskebukta
Planområde Vargmyrfeltet
Oversiktskart planområdene

Dagens reguleringsplaner:
Plankart Fersdalen
Plankart Finskebukta
Plankart Vargmyrfeltet
Planbestemmelser Fersdalen
Planbestemmelser Finskebukta
Planbestemmelser Vargmyrfeltet

Oppdatert: 22.10.2013 10:21
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712