Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Digital post til firma og virksomheter
Hopp til hovedinnhold

Digital post til firma og virksomheter

 Digital post fra kommunen til firma og virksomheter

Stortinget har vedtatt at kommunikasjon mellom stat/kommune og innbygger/næringsliv som hovedregel skal skje digitalt.

For å legge til rette for dette, ber Staten nå alle innbyggere om å legge sin kontaktinformasjon i et sentralt kontaktregister. Fra 01. juni 2014 ble dette registrert tilgjengelig for kommunene, og de kan da kommunisere digitalt såfremt innbyggeren ikke har reservert seg. Fra 01.01.2016 er det obligatorisk for stat og kommune å bruke dette registeret.
 
Er du ny bruker av offentlige tjenester på nett? Les mer på norge.no om hvordan du skaffer de en eID.
 
Bedre service
Meråker kommune jobber nå aktivt med å digitalisere sine tjenester.
 
Det er vår målsetting at digital utsending av post vil gi bedre service til innbyggerne, næringsliv og andre virksomheter gjennom økt elektronisk samhandling. Digitale forsendelser gjør at mottakeren får svaret raskere og at dokumenter er tilgjengelig uavhengig av åpningstid.
 
I første omgang gjelder dette post fra enkelte sakstyper, men etterhvert vil vi utvide til flere områder slik at vi fra 01.01.2016 kan oppfylle målsettingen om digital kommunikasjon som en hovedregel.
 
Meråker kommune er en av de første kommunene som tar i bruk slik løsning for å sende ut.
 
Varsling om post
Vi anbefaler at alle som henvender seg til kommunen også logger seg inn i Altinn og registrerer mobilnummer og /eller e-postadresse for varsling. Når kommunen etter hvert blir klar for digital forsendelse av de ulike sakstypene, vil du få en elektronisk melding umiddelbart når brevet fra kommunen blir sendt ut. Inntil den tid, vil vi selvsagt sende svaret på papir.
 
Du vil få en SMS på mobiltelefonen din og/eller en e-post (alt ettersom du har registrert deg i Altinn) med beskjed om at du hat mottatt et brev fra kommunen. Brevene som kommunen sender til deg vil ligge på samme sted som selvangivelse og andre elektroniske dokumenter du får fra det offentlige.
 
Du kan få brev i posten
Hvis du leser posten i din meldingsboks i Altinn vil den ikke bli sendt ut på annen måte.
 
Hvis du derimot ikke har lest posten elektronisk i løpet av 2 dager, vil brevet bli skrevet ut og sendt deg vi Posten.
 

Varslingstjeneste for firma/virksomheter i Altinn

For alle typer virksomheter er det viktig at det blir registrert en varslingstjeneste med mobilnummer eller e-postadresse for varsling når nye meldinger blir mottatt (se Altinn - Varslingstjeneste for virksomheter.pdf)

Tilgang til virksomhetens post i Altinn

Normalt er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn, mens posten håndteres av andre. For å gi tilgang til virksomhetens meldingsboks i Altinn er det nødvendig å gi spesiell tilgang til personer som har denne oppgaven (se Tilgangsstyring.pdf).

Oppdatert: 26.06.2014 14:44
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712