Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Detaljregulering av hyttefelt på Sulåmo
Hopp til hovedinnhold

Detaljregulering av hyttefelt på Sulåmo

 I medhald av §§ 12-8 og 12-14 i plan- og bygningslova vert det med dette orientert om oppstart av detaljregulering for eit ca 27,5 daa stort areal på Sulåmo i Meråker kommune.

​Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidstomter.

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til Willy Wøllo, tlf 948 31 756.

Innspel / merknader til planforslaget skal sendast  til Willy Wøllo innan 08.01.2015, 
via e-post:  willy.wollo@solemarkitektur.no.


Kartutsnitt.png


Informasjon.pdfInformasjon.pdf


Oppdatert: 09.12.2014 13:49
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712