Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Vedtak reguleringsplan Øyan massetak
Hopp til hovedinnhold

Vedtak reguleringsplan Øyan massetak

 Meråker kommunestyre har i møte 19.06.2017 vedtatt reguleringsplanen for Øyan massetak.

Vedtak :

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12 vedtar Meråker kommune detaljreguleringsplan for Øyan Massetak - plan ID 2015001.

Det forutsettes at driftsplanen fremlegges for kommunen og berørte naboer til uttalelse før mineraldirektoratet godkjenner den og gir driftskonsesjon, dette for å hensynta at interessene til de øvrige blir ivaretatt.

Dagens bruddkant må ikke bli lavere mot Øian gård eller komme nærmere enn den er i dag.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Eventuelle klager sendes til Meråker kommune, postmottak@meraker.kommune.no innen 3 – tre – uker fra kunngjøringsdato. Merk klagen med plan ID for berørt plan.​ 
Oppdatert: 27.07.2017 14:56
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712