Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Kunngjøringer - Sektor kommunal utvikling - sektorkontoret - åpningstid
Hopp til hovedinnhold

Sektor kommunal utvikling - sektorkontoret - åpningstid

 Nye åpningstider ved sektorkontoret for kommunal utvikling fra og med 1.8.2016.

Formannskapet har i møte 07.07.2016 – F-sak 57/16  fattet slikt vedtak 
«Det kan innføres begrenset åpningstid ved sektorkontoret for sektor kommunal utvikling for at ansatte skal kunne få mer skjermet arbeidstid og for at sektoren skal kunne utnytte arbeidskraftressursene på en mer effektiv måte. 

Det forutsettes at publikum blir godt informert om omleggingen.

Det praktiske opplegget er rådmannens og sektorens ansvar».


Sektor kommunal utvikling:
Tjenesteområdet til sektor kommunal utvikling omfatter følgende fagområder: 
- byggesak
- plansak og kommuneplanlegging 
- kart- og oppmåling 
- landbruk 
- miljø 
- brann- og feiervesen 
- maskinavdeling og kommunale veier 
- vann og avløp 
- FDV - forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse, 
- Forvaltning av kommunale arealer (skog, friarealer og tomteområder).

Alle fagområdene berøres av investerings- og utviklingstiltak som gjennomføres i Meråker. 

Kontorene i Rådhusets 2. etasje har et høgt besøkstall, og det har vært vanlig med åpne dører for publikum. Bare en liten del av kundene har avtalt tid for sine henvendelser på kontorene. Det vanlige har vært «drop-in»-besøk for å få veiledning og levere søknader. Servicegraden har vært høgere enn det som er den reine veiledningsplikten etter forvaltningsloven.
 
Innføring av begrenset åpningstid anses nå som nødvendig for at ansatte skal kunne få mer skjermet arbeidstid for å kunne arbeide mer sammenhengende med kompliserte saker. Tiltaket skal bidra til at sektoren kan utnytte arbeidskraftressursene på en mer effektiv måte. Dette vil igjen gi redusert saksbehandlingstid, noe som vil komme kundene/brukerne til gode.

Sektorkontoret i Rådhuset – Åpningstider:
 1. Sektor kommunal utvikling vil fra 01.08.2016 ha stengt for publikum/brukere 2 dager pr uke (tirsdager og torsdager). Dette gjelder sektorkontoret i 2. etasje i Rådhuset. 
 2. På de øvrige ukedagene (mandag, onsdag og fredag) vil sektorkontoret være betjent fra kl. 10.00 -15.00 for timebestilling og møter med aktuelle saksbehandlere. I helt spesielle tilfeller kan det avtales møter til andre tidspunkt.
 3. Vi ber om at kommunens elektroniske tjenester benyttes når det gjelder:
  • ​Søknader om kommunal bolig
  • ​Søknader om produksjonstilskudd i jordbruket.
  • ​Søknader om motorisert ferdsel i utmark 
  • ​​​Byggesøknad - Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside
  • ​Karttjenester - Det vises til kommunens karttjenester – (se også Kartverket sine tjenester)​
 4. Bistand utover den lovpålagte veiledningsplikten etter forvaltningsloven, for eksempel. bistand til å fylle ut søknader, kan ikke lenger forventes.
 5. Henvendelser/søknader/forespørsler sendes til kommunens postmottak – postmottak@meraker.kommune.no
 6. For søknader som består av flere dokumenter (skjema, tegninger, kart, nabovarsel etc.) og som innsendes pr. e-post, bør dokumentene i størst mulig grad behandles enkeltvis og ikke bare som ett samlet fil-vedlegg til e-posten.​
Oppdatert: 18.07.2016 06:00
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712