Kalender

Foredrag om bruk av utmarka i Meråker

Flø er utdanna sosiolog og har ei doktorgrad i bygdesosiologi. Han har arbeida som bygdeforskar sidan 1998 og sidan 2015 har han vore tilsett ved Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).

Arrangør: Landbrukskontoret i Meråker, Meråker Landbrukslag og Meråker Beitelag og sauavlslag.

Dato
9. februar 2023
Tid
19:00 - 21:00
Sted
Auditoriet Meråker vgs

Arrangør

Meråker kommune

Kontakt

Kjetil Aarbakke